ALFI FILOSOFIE GRONINGEN

ALFI-bulletin | Dispuut | Activiteiten | Contact | homeWie zijn wij?
Klik hier voor een korte introductie

Wij zijn het dispuut van de Alumni Vereniging van de Faculteit Filosofie (ALFI) van de Rijkuniversiteit te Groningen.

Onze activiteiten zijn:
  • een jaarlijkse lezing (uitnodiging 2008) ter gelegenheid van de jaarvergadering
  • het maandelijks houden van een dispuut in de Faculteits Kamer Wijsbegeerte van het Academiegebouw
  • samen met STUFF organiseren van een leeskring op de faculteit
  • Het incidenteel uitgeven van een bundel bijdragen van leden
  • Binnenkort op 8 maart 2008 viert Alfi haar 2e lustrum Klik hier voor het programma

  • U bent de free hit counters by free-counters.net bezoeker

    Hebt u vragen of op - of aanmerkingen. Stuur een mail naar:Webmaster
    Site last updated: 20-01-08