ALFI FILOSOFIE GRONINGEN

ALFI-bulletin | Dispuut | Activiteiten | Contact | home















Wie zijn wij?
Klik hier voor een korte introductie

Wij zijn het dispuut van de Alumni Vereniging van de Faculteit Filosofie (ALFI) van de Rijkuniversiteit te Groningen.

Onze activiteiten zijn:
  • een jaarlijkse lezing (uitnodiging 2008) ter gelegenheid van de jaarvergadering
  • het maandelijks houden van een dispuut in de Faculteits Kamer Wijsbegeerte van het Academiegebouw
  • samen met STUFF organiseren van een leeskring op de faculteit
  • Het incidenteel uitgeven van een bundel bijdragen van leden
  • Binnenkort op 8 maart 2008 viert Alfi haar 2e lustrum Klik hier voor het programma

  • U bent de free hit counters by free-counters.net bezoeker

    Hebt u vragen of op - of aanmerkingen. Stuur een mail naar:Webmaster
    Site last updated: 20-01-08